مجله آب و فاضلاب
 
معرفی مجله   هیئت تحریریه   آرشیو   فرم اشتراک   آخرین شماره   راهنمای تهیه مقالات   ارتباط بامجله

 

 

 فصلنامه علمی-پژوهشی

دارای درجه اعتباری علمی و پژوهشی براساس نامه 306/2910/3 مورخ 18/03/84

صاحب امتیاز : مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب

مدیر مسئول : مهندس علي اكبر شيشه فروش 

سردبیر : دکتر احمدابریشمچی

مدیراموراجرایی : اعظم موسوی

 

مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب به موازات ارائه خدمات فنی مهندسی در زمینه آب و فاضلاب در جهت تحقیق و توسعه در سطح کشور نیز سرمایه گذاری نموده است. در راستای چنین سیاستی است که فصلنامه آب و فاضلاب که از سال 1375  تا کنون با اخذ درجه   علمی - ترویجی و از سال 1384 بادرجه علمی پژوهشی از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در زمره معتبرترین مجلات علمی کشور می باشد. این شرکت تلاش  می نماید پژوهشگران و دست اندرکاران این بخش را از جدیدترین و معتبرترین دستاوردهای علمی و پژوهشی در زمینه مدیریت کمی و کیفی منابع آب و آخرین دستاوردهای تصفیه آب و فاضلاب آگاه نموده و نقش و کاربرد  ویژه ای در فرایند اطلاع رسانی علمی کشور داشته باشد.
 

 

 

Untitled Document