آدرس دفتر مرکزی:
اصفهان،خیابان 22 بهمن ،ضلع شمالی مجتمع اداری امیر کبیر،صندوق پستی 1843© طراحی:شرکت طرح و تحقیقات آب و فاضلاب