تحقیق و توسعه

فعاليت هايي كه بر تحقيق و توسعه علمي بنيان نهاده شده است ، در اقتصاد امروز كه اقتصادي دانش بنيان است،بسيار حياتي و موثر است . فعاليت‌هاي بخش آر اند دي (R&D) فرايندي خوب و سازمان يافته از خلق دانش ، توليد ، انتشار و كاربرد است. فعاليتهاي تحقيق و توسعه موجب نوآوري در فناوري علمي ، مقياسهاي مديريتي و نظامهاي اجتماعي و سياسي مي‌شوند.

افزايش رقابت و انگيزه بقا و خدمت رساني بهينه شركت مهندسين مشاور طرح و تحقيقات آب و فاضلاب را برآن داشته كه فعاليت‌هاي خود را بر توانمندي‌هاي محوري متمركز كند اين امر كه مستلزم سرمايه‌گذاري در تحقيقات و ايجاد نوآوري‌هاي دانش بنيان مي‌باشد، در اين شركت در قالب مشاركت در انجام پروژه‌ها و طرحهاي تحقيقاتي نهادينه شده است. انجام اين مهم كه در اين شركت با هدف حمايت از نوآوري صورت مي‌گيرد، فرصت‌هاي كسب‌وكار جديدي خلق كرده و موجب تحول و پويايي در سازمان گرديده است تا آنجا كه با اختصاص 10 درصد از درآمد خالص شركت به بخش تحقيق و توسعه، جهت‌گيري قابل توجهي به سمت عرصه نوآوري، بهره‌وري، كيفيت، سطح استاندارد فعاليتها و نيز ديگر عواملي كه در افزايش توان رقابتي سازمان‌ موثر است، انجام گرفته است.

توجه ويژه به اين بخش فعاليت هاي سازنده اين شركت را بر مبنايي برخواسته از يک بنياد سيستماتيک که با هدف افزايش دانش انساني و فرهنگ اجتماعي و بهره گيري از اين دانش در کاربردهاي جديد است، بنياد نهاده است. انتشار مجله آب و فاضلاب كه بازتاب پژوهش و تحقيقات روزآمد جامعه علمي كشور است،از جمله اقدامات منحصر به فرد اين شركت به حساب مي‌آيد كه هر سال با صرف ميليونها تومان هزينه در جهت دسترسي به تحقيقات دانشي و توسعه‌اي تلاش نموده است.

از جمله اين فعاليت ها مي‌ توان به موارد زير اشاره كرد :

- بررسي روشهاي مختلف تصفيه تكميلي پساب تصفيه‌خانه فاضلاب شهرك صنعتي اشترجان جهت مصارف صنعتي - بررسي روشهاي مختلف تصفيه تكميلي پساب تصفيه‌خانه يزد جهت مصارف آبياري
- تعيين پارامترهاي طراحي وبهره برداري در لاگونهاي هودهي تصفيه‌خانه فاضلاب پركند آباد 2 مشهد
- تصفيه فاضلاب صنعتي ذوب آهن براي مصارف صنعتي
- تاثير بستر قلوه سنگي بر روي راندمان بركه هاي تثبيت فاضلاب
- بررسي آلودگي ناشي از پسابهاي حاوي فلزات سنگين واحدها و كارگاههاي آبكاري اصفهان
- تعيين كارايي تصفيه خانه فاضلاب در يك شركت شير پاستوريزه
- .....................

© طراحی:شرکت طرح و تحقیقات آب و فاضلاب