چشم انداز شركت:

شرکت مهندسين مشاور طرح و تحقيقات آب و فاضلاب اصفهان (سهامي خاص) ، به عنوان يکي از شرکت هاي فعال در زمينه خدمات مهندسي آب و فاضلاب ، در صدد است با بکارگيري کليه منابع و پتانسيل هاي موجود ، تا سال 1404 به :
شرکت پيشتاز در ارايه خدمات مهندسي فاضلاب در کشور
صادر کننده ي خدمات مهندسي به خارج از کشور
فعال و موفق در زمينه خدمات مهندسي آب تبديل گردد.

بيانيه مأموريت:

شرکت مهندسين مشاور طرح و تحقيقات آب و فاضلاب اصفهان (سهامي خاص) ، به منظور ارايه خدمات فني و مهندسي با اولويت آب وفاضلاب و محيط زيست و تحقيق و توسعه در زمينه هاي مرتبط و همچنين کار آفريني به منظور افزايش سطح اشتغال قشر تحصيل کرده ايجاد شده است.

اهداف شرکت :

ارتقاء مستمر کيفيت خدمات مهندسي ارايه شده متناسب با نيازهاي واقعي با استفاده از آخرين تحقيقات علمي انجام شده
ارتقاء سطح دانش و مهارت پرسنل و توسعه نيروي انساني کارآمد
بستر سازي لازم به منظور صدور خدمات مهندسي
افزايش بهره وري ، توسعه فعاليت ها و ايجاد توانمندي مالي

ارزشهاي محوري شرکت:

اهتمام به امر تحقيق ، گسترش و توليد دانش
رعايت کرامت انساني پرسنل در شرکت و اخلاق حرفه اي در کار
بهبود مستمر فعاليتها و به کارگيري ايده‌ها و بديل هاي نو و جديد
مشارکت کارکنان در تصميم‌گيري‌هاي شرکت
توجه به حفظ محيط زيست

© طراحی:شرکت طرح و تحقیقات آب و فاضلاب