كارفرمايان:

شركت آب و فاضلاب استان اردبيل
شركت آب و فاضلاب استان اصفهان
شركت آب و فاضلاب استان ايلام
شركت آب و فاضلاب استان بوشهر
شركت آب و فاضلاب غرب استان تهران
شركت فاضلاب تهران
شركت آب و فاضلاب استان البرز
شركت آب و فاضلاب استان چهار محال و بختياري
شركت آب و فاضلاب استان خراسان رضوي
شركت آب و فاضلاب استان خوزستان
شركت آب و فاضلاب استان زنجان
شركت آب و فاضلاب استان سمنان
شركت آب و فاضلاب استان سيستان و بلوچستان
شركت آب و فاضلاب استان فارس
شركت آب و فاضلاب استان قزوين
شركت آب و فاضلاب استان قم
شركت آب و فاضلاب استان كردستان
شركت آب و فاضلاب استان كرمان
شركت آب و فاضلاب استان كرمانشاه
شركت آب و فاضلاب استان كهكيلويه و بويراحمد
شركت آب و فاضلاب استان گلستان
شركت آب و فاضلاب استان گيلان
شركت آب و فاضلاب استان لرستان
شركت آب و فاضلاب استان مازندران
شركت آب و فاضلاب استان مركزي
شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان
شركت آب و فاضلاب استان همدان
شركت آب و فاضلاب استان يزد
شركت آب و فاضلاب اهواز
شركت آب و فاضلاب شيراز
شركت آب و فاضلاب كاشان
شركت آب و فاضلاب مشهد
شركت آب منطقه‌اي اردبيل
شركت آب منطقه اي اصفهان
شركت آب منطقه‌اي چهارمحال و بختياري
شركت آب منطقه‌اي خراسان رضوي
شرکت شهرکهای صنعتی استان آذربایجان غربی
شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان
شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد
شركت سيمان سپاهان
شهرداري نجف آباد
موسسه كوثر يزد
شركت عمران آبشار اسپادانا
شركت ذوب آهن اصفهان
شركت معدني و صنعتي چادر ملو
شركت عمران شهر جديد هشتگرد
شركت عمران شهر جديد مجلسي
شركت امور عشايري استان اصفهان
شركت مادر تخصصي فرودگاههاي كشور
فرودگاه شهيد بهشتي اصفهان
سازمان عمران زاينده رود

© طراحی:شرکت طرح و تحقیقات آب و فاضلاب