تخصص نقشه برداری زمینی :

شرکت مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب اصفهان با اتکا به تجربه درخشان در انجام پروژه های آب و فاضلاب در زمینه های زیر قادر به انجام پروژه های طراحی و نظارت می باشد.

شامل تهیه نقشه های توپوگرافی اعم از منطقه ای، شهری و نقشه های کاداستر، نقشه برداری و پیاده کردن طرحها شامل مسیرها، خطوط لوله، انتقال نیرو، نقشه های شهری و ثبتی، تهیه پروفیل های طولی و عرضی و تجمیع و افراز زمین، تعیین و اندازه گیری نقاط کنترل زمینی عکسی، همچنین تهیه مدل ارتفاعی رقومی در مواردی که جمع آوری اطلاعات آن به روش زمینی است. انجام پردازش های کارتوگرافی برای ارائه و چاپ محصولات.

این شرکت در تخصص نقشه برداری زمینی دارای رتبه 2 می باشد.© طراحی :شرکت طرح و تحقیقات آب و فاضلاب