تخصص ایمنی و کاهش خطرات و پدافند غیرعامل :

شرکت مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب اصفهان با اتکا به تجربه درخشان در انجام پروژه های آب و فاضلاب در زمینه های زیر قادر به انجام پروژه های طراحی و نظارت می باشد.

تشخیص ارزیابی تهدیدات و خطرات بالقوه در ساختمان و صنایع از قبیل : آتش سوزی، خرابکاری و انفجار، سرقت، طوفان، ساعقه، طراحی سازه های امن و سیستم های امنیتی و ایمنی و پدافند غیرعامل وطراحی ناحیه بندی ایمن شهری، کنترل کیفیت حفاظتی و ایمنی طرح های مستحدثات و ارائه طرح های اصلاحی، برنامه ریزی سیستم ها و مدیریت در جهت کاهش تهدیدات و خطرات، کنترل تلفات و خسارات، تقلیل هزینه های نگهداری و حفاظتی.

این شرکت در تخصص ایمنی و کاهش خطرات و پدافند غیرعامل دارای رتبه 3 می باشد.© طراحی :شرکت طرح و تحقیقات آب و فاضلاب