تخصص شبکه های آبیاری و زهکشی :

شرکت مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب اصفهان با اتکا به تجربه درخشان در انجام پروژه های آب و فاضلاب در زمینه های زیر قادر به انجام پروژه های طراحی و نظارت می باشد.

مطالعات امکان سنجی، مطالعات منابع آبهای سطحی و زیرزمینی، برنامه ریزی و اقتصاد آب، تلفیق منابع آب، آبرسانی سطحی و زیرزمینی، مطالعه و طراحی شبکه های آبرسانی، تاسیسات انحراف آب، بندهای انحرافی تا ارتفاع 5 متر، مطالعات و طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی (درجه 3 و 4)، تغذیه مصنوعی، آبیاری تحت فشار و تاسیسات وابسته.

این شرکت در تخصص شبکه های آبیاری و زهکشی دارای رتبه 3 می باشد.© طراحی :شرکت طرح و تحقیقات آب و فاضلاب